Stekkerblog welkom

Stekkerblog

Hier vind u stekkernieuws & natuur artikeltjes!

Een van de meest gevreesde planten in ons land is de reuzenberenklauw. En dat is eigenlijk wel terecht. De reuzenberenklauw heeft namelijk een giftig sap (het bevat furocoumarinen). Als dat sap in aanraking komt met onze huid treedt fytofotodermatitis op. Dat zijn moeilijke woorden zeg! Fytofotodermatitis is het verschijnsel waarbij je blaren op je huid krijgt, furacoumarine is een chemische verbinding die zorgt voor fytofotodermatitis. Later meer daarover.

De reuzenberenklauw is een woekerplant, en daar is een heel eenvoudige reden voor. Hij heeft namelijk geen natuurlijke vijanden. Nu, hij heeft er wel, maar die komen niet op de plekken waar de reuzenberenklauw woekert. Die vijanden zijn koeien, schapen en andere grazers. Die komen niet uit hun weide, dus kunnen de planten groeien waar ze willen, als er maar geen grazers zitten. Voorbeelden van zo’n plaatsen: bermen, onbegraasde graslanden, verwilderde tuinen en zo voort. Een reuzenberenklauw kan, zoals de naam zegt heel erg groot worden. Hij kan tot wel 4 meter groot worden! Dat is meer dan 2 keer zoveel als een volwassene! Geen klein plantje dus, en oppassen geblazen, want zoals eerder gezegd kan hij ferm pijn doen! Na aanraking met het sap én daarna aan de zon, kunnen na 24 uur al serieuze rode jeukplekken opduiken, wat opgevolgd wordt door zwellingen en blaren. Het ziet eruit als een brandwond en het kan tot twee weken duren totdat de wond genezen is. Als je het sap in je ogen krijgt kan dat leiden tot blindheid. Als je toch in aanraking zou komen met het sap is het het beste dat je de plek direct en overvloedig met water besproeit én dat je elk contact met licht vermijdt.

Het kan gemakkelijk zijn om de reuzenberenklauw te verdrijven. De plant kan als hij jong is goed uitgespit worden (als je dit doet oppassen voor het sap!). De plant kan ook heel slecht tegen herhaald maaien. Een andere techniek is de stukken te laten begrazen door schapen (of andere grazers).  Nog andere technieken zijn het inzetten van aaltjes en kevertjes of schimmels.

Lucas