Stekkerblog welkom

Stekkerblog

Hier vind u stekkernieuws & natuur artikeltjes!

Waterstof is de autobrandstof van de toekomst: emissievrij (emissie=uitzending van deeltjes) en onbeperkt produceerbaar.

Als we alle benzine en dieselwagens in ons land op waterstof zouden laten rijden kan de CO2 verontreiniging in België meteen met 18% terugdingen, de NO2-uitstoot met 35% en de partikels(=klein deeltje, vooral atoomdeeltje) zelf met 40%!!!

Sinds twee decennia geleden het leefmilieu op de politieke agenda kwam, werd het onderzoek naar de emissieloze auto sterk opgedreven. Vooral de techniek van de brandstofcellen leek veelbelovend. Dit elektrochemisch apparaat zet waterstof om in de elektrische energie die de wielen van de auto doen draaien.

Schoner zou het niet kunnen, maar de prestaties zijn nog niet optimaal en de prijs ligt nog altijd veel te hoog. Experts verwachten dat het nog een tien tot twintigtal jaar kan duren vooraleer elektrische auto’s op brandstofcellen de gewone auto’s met verbrandingsmotoren zullen kunnen verdringen.

De Hydrabus die momenteel door Vlaanderen toert, moet bewijzen dat ook verbrandingsmotoren op waterstof kunnen rijden. Het gaat in feite om een oude lijnbus op aardgas waarvan de motor door wetenschappers werd aangepast. Het prototype kan in theorie volledig op waterstof rijden, maar om allerlei praktische redenen rijdt hij op een mengsel van 21% waterstof en 79% aardgas.

De Hydrabus is bedoeld voor het stadsverkeer en kan zonder tanken zo’n 300 km afleggen. De brandstof is vrijgesteld van accijnzen, en kost dus de helft minder dan bijvoorbeeld diesel. De ombouwkosten bedragen 30.000 euro, zodat een nieuwe Hydrabus in totaal zo’n 230.000 euro kost. Dat is maar een fractie van een bus op
brandstofcellen die vandaag 3 miljoen euro kost.

Rijden we morgen dan allemaal met schone waterstofauto’s? De kans is klein. Het grote probleem zijn de tankstations. Waterstof vervoeren in tankwagens blijkt veel te gevaarlijk te zijn.

Windmolens langs de autosnelwegen die de tankstations via elektrolyse van ter plaatse geproduceerde waterstof voorzien, zijn nog erg duur. En voor een aansluiting op de bestaande waterstofpijpleidingen die België doorkrijsen, is een breed financieel draagvlak nodig.

Het Hydrabusproject zit echter wel op een beloftevol spoor. Naar verluidt zou de MIVB, de Brusselse maatschappij voor openbaar vervoer, geïnteresseerd zijn in het project. En als die dan zou zorgen voor een gegarandeerde afzet, voor aansluitingen op de bestaande pijpleidingen en de bouw van tankstations die ook kunnen worden opengesteld voor het grote publiek, dan lijkt het verhaal plots heel wat haalbaarder. Bovendien gaat het om dezelfde infrastructuur die nodig
is voor wagens met brandstofcellen.

Watte??? Lijnbussen die rijden op plantenolie?

Ja inderdaad, in Hasselt rijdt er sinds januari 2004 een bus op koolzaadolie. Hij legde zonder problemen 58.000 km af. Er werd geen negatief gevolg voor de motor vastgesteld en evenmin een verhoogde slijtage. De motor hoeft niet aangepast te worden, wel het brandstofcircuit.

Voertuigen die op puur plantaardige olie rijden zijn CO2 neutraal. Dat wil zeggen dat de motoren wel koolstofdioxide uitstoten maar dat de planten waar de olie van gemaakt is er tijdens hun groei evenveel afbreken? Zo’n plantenbus heeft twee brandstoftanks. Hij vertrekt op diesel en schakelt na zowat twintig minuten over op plantaardige olie. Die is immers dikker en moet worden opgewarmd worden met de “startwarmte”. De uitlaatgassen bevatten geen zwavel, zware metalen noch benzeen. Het gebruik van zaadolie heeft een beperkt effect op de uitstoot van roetdeeltjes. Om dat op te vangen, gebruikt De Lijn roetfilters.

Een liter koolzaadolie kost ongeveer 60 eurocent. Een bus op zaadolie verbruikt ongeveer 38 liter per 100 kilometer, een op diesel ongeveer 36 liter.

Zuivere plantenolie is niet hetzelfde als biodiesel. Biodiesel is koolzaadolie die chemisch behandeld werd en die even vloeibaar is als gewone diesel. Een bus op biodiesel moet daardoor niet aangepast worden. Deze brandstof kan echter schade toebrengen aan dichtingen, rubberen slangen, enzovoort. De Lijn test biodiesel uit op 22 stadsbussen in Leuven.

Robin